Piękno obrazu piękno człowieka

Nowy produkt

– wydanie albumowe (format A4, oprawa miękka – matowa, wersja szyta zszywkami, s. 20, papier kreda 150g. połysk, zdjęcie w tle okładki: Agnieszka Stępniewska, opracowanie, skład, projekt okładki: Krystyna Wajda, druk: PRINT GROUP Sp. z o.o. Szczecin, wydawnictwo: KryWaj Krystyna Wajda, Koszalin 2023, ISBN 9788367080958).

Więcej szczegółów

30,00 zł

Opis

Ilość stron 20
Format A4
Rodzaj oprawy miękka

Więcej informacji

„Piękno obrazu piękno człowieka” – wydanie albumowe przedstawiające migawki działalności Zespołu Pracy Twórczej Plastyki w Koszalinie na przestrzeni ostatnich 5 lat czyli od stycznia 2018 r., kiedy to prezesem ZPTP został Edward Kanaszyk, wiceprezeską Teresa Turkiewicz, skarbnikiem Elżbieta Kalińska, sekretarzem Danuta Ziobrowska, archiwistką Jadwiga Tofiło, członkiem zarządu Dariusz Mol. W marcu 2023 r. Edward Kanaszyk funkcję prezesa przekazał w ręce Elżbiety Kalińskiej wybranej na to stanowisko jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Funkcję wiceprezeski drugą kadencję pełni Teresa Turkiewicz. Pozostałych członków nowego zarządu i nie tylko zainteresowani poznają, gdy wezmą do ręki tę publikację. Na stronach albumu m.in. takie rozdziały jak: Działalność ZPTP jest w Koszalinie dostrzegana i doceniana, ZPTP wychodzi ze swoją działalnością do dzieci i dorosłych, ZPTP organizuje imprezy kulturalne łączące różne dziedziny sztuki, Nasze plenery, Członkowie ZPTP w latach 2018 – 2023 brali udział w kilkudziesięciu plenerach organizowanych przez inne stowarzyszenia i instytucje, Wystawy, Członkowie ZPTP nagrodzeni w latach 2018 – 2023, Obecni członkowie ZPTP, Nasi młodzi, zdolni wolontariusze, Niedzielne warsztaty malarskie. Całość w kolorze na kredowym papierze zawiera bardzo dużą ilość zdjęć przedstawiających zaledwie minimum tego, co zostało udokumentowane w w/w okresie. Jest to przykład piękna, jakie powstaje za sprawą artystów skupionych w szeregach ZPTP. Piękna, którym artyści pragną się dzielić z innymi. Każdemu, kto zetknie się z tą publikacją świadczącą o tym, jak wiele może zdziałać zgrany zespół ludzi, członkowie Zespołu życzą nietuzinkowych refleksji, inspiracji i zapraszają do współpracy oraz na spotkania z nami. Tło całości zdobi zdęcie Agnieszki Stępniewskiej, do projektu okładki wykorzystano dodatkowo obrazy takich członków ZPTP jak: Elżbieta Kalińska, Teresa Turkiewicz, Stanisława Markiewicz, Edward Kanaszyk, Dariusz Mol, Krzysztof Tracz, Danuta Ziobrowska, Mieczysław Bednarski.

Obecni członkowie ZPTP (stan na 10.08.2023 r.)

Maria ALBLAS, Halyna ALEKSIEIEVA, Agnieszka BARTODZIEJSKA, Mieczysław BEDNARSKI, Marianna BERNDT-KACZPER, Henryk BIBIŁŁO, Bronisław BIEL, Bogumiła CELLER, Franciszek CZARNY, Lena EZERSKA, Janusz GAJOWIECKI, Adam GĘGOTEK, Marzena GONDEK, Danuta ISKRZYCKA, Marcin JAS, Marta JASTRZĘBSKA-MACKO, Elżbieta KALIŃSKA, Edward KANASZYK, Kazimierz KARNIEJ, Lila KĘPSKA, Uliana KISILICHINA, Sara KUKUĆ, Dymitro KUPRIANOWICZ, Julia KUPRIANOWICZ, Roseline ŁAZOWSKA, Stanisława MARKIEWICZ, Damian MICHAŁOWSKI, Zdzisław NESTORUK, Wanda NIEZNAŃSKA, Andrzej OLIWA, Bernadeta PEWNIAK, Ewa PIETKIEWICZ, Mariusz PIKULSKI, Tatiana PITAK, Alicja POLKIEWICZ, Ludmiła RAŹNIAK, Marianna ROSZKOWSKA GALSKA, Jacek RUDECKI, Marta SOBCZAK-JENSEN, Longina STAŃCZYK, Agnieszka STĘPNIEWSKA, Maria SZLACHCIKOWSKA, Jadwiga TOFIŁO, Krzysztof TRACZ, Elżbieta TRACZEWSKA-SKWIERAWSKA, Teresa TURKIEWICZ, Krystyna WAJDA, Danuta ZIOBROWSKA.

Zofia RUDECKA – PREZES HONOROWY, Dariusz MOL – CZŁONEK HONOROWY, Regina SIWKO – CZŁONEK HONOROWY, Władysław PITAK – CZŁONEK WSPIERAJĄCY.


W skrócie o ZPTP – Krystyna Wajda

Zespół Pracy Twórczej Plastyki w Koszalinie jest stowarzyszeniem twórczym, które w swoich szeregach skupia ludzi połączonych wspólną pasją – pasją tworzenia. Są to głównie artyści, ale też osoby pasjonujące się sztuką
i wspierające działalność stowarzyszenia. Artyści skupieni w zespole mogą się pochwalić pokaźnym dorobkiem twórczym. Wielu z nich, mając bogatą biografię artystyczną, należy do grona zasłużonych twórców Koszalina.
W 2009 r. ZPTP został nagrodzony przez przewodniczącego Rady Miejskiej medalem „Za zasługi dla Koszalina”. Kilkoro członków otrzymało „Nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina za działalność w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury”. Ludmiła Raźniak została odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ostatnich latach działalność ZPTP bardzo się ożywiła, pojawiły się nowe twarze, nowe kierunki – jak choćby fotografia artystyczna, poezja. Można powiedzieć, że zespół z ponad 30-letnią historią przeżywa drugą młodość, otwierając się na współpracę z artystami
w innych dziedzinach. Tradycją już stały się wernisaże z oprawą muzyczną
i poetycką, warsztaty w siedzibie zespołu (każdy może przyjść i malować), wspieranie uzdolnionej młodzieży, spotkania w przedszkolach czy innych placówkach. Zespół współpracuje z wieloma instytucjami kultury, uczestniczy w licznych imprezach organizowanych przez władze miasta, wspiera potrzebujących, biorąc udział w akcjach charytatywnych i organizując aukcje obrazów. Działalność ZPTP jest dostrzegana nie tylko w Koszalinie.
Z inicjatywy zespołu organizowanych jest wiele wystaw promujących dorobek twórczy członków. Widoczna jest współpraca z wieloma jednostkami społecznymi, nie tylko lokalnymi. Organizowane są warsztaty, plenery malarskie. Członkowie zespołu biorą udział w plenerach ogólnopolskich. Współpraca ZPTP z koszalińskim Stowarzyszeniem „VivaMY” zaowocowała otwarciem w 2020 r. „Galerii VivaMY” w siedzibie Stowarzyszenia, gdzie cyklicznie odbywają się wystawy prac malarskich i fotograficznych. Owocuje też współpraca z koszalińską firmą „KryWaj Krystyna Wajda” (organizowanie wydarzeń, spotkań poetycko-muzyczno-malarskich). Namacalnym akcentem tej współpracy są trzy publikacje książkowe z serii pt. Poezja obrazu. Partnerami ZPTP są także m.in.: Urząd Miejski w Koszalinie, Prezydent Miasta Koszalina – Piotr Jedliński, Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina – Przemysław Krzyżanowski (otwierający większość wystaw ZPTP w Galerii „Ratusz”), Radni Miasta Koszalina, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Tomasz Sobieraj, Galeria „Ratusz” UM w Koszalinie, KARR w Koszalinie, Pracownia Pozarządowa w Koszalinie, „Związek Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej” Oddział Koszalin, „Związek Plastyków Artystów Polskich” Oddział Koszalin Słupsk, „Krajowe Bractwo Literackie” w Koszalinie, Klub „Prywatka”, TV „Max” Koszalin, „Miasto. Tygodnik Koszaliński”, „Galeria N” (Klub Nauczyciela ZNP) w Koszalinie, Klub Osiedlowy KSM „Na Skarpie”, Klub Osiedlowy KSM „Przylesie”, Klub Osiedlowy KSM „Nasz Dom”, Klub Osiedlowy „Bałtyk” KSM „Na Skarpie”, Centrum Kultury i Duchowości
w Wilnie, Centrum Kultury w Bobolicach, Agroturystyka „U Ani” – Anna Wieliczko w Żydowie, Agroturystyka – Gościniec „u Bernackich” w Smołdzinie, Sołtys miejscowości Żydowo – Janusz Parszczyński i OSP w Żydowie, lokal „Pasja” Koszalin, lokal „Siciliana Ristorante” Koszalin.