Regulamin


Sklep KryWaj działający pod adresem 
http://www.krywaj.pl jest prowadzony przez firmę


KryWaj Krystyna Wajda
ul. Śniadeckich 13 A/2
75-453 Koszalin
NIP 613 126 65 46, Regon 230900145

§ 1. Warunki realizacji zamówienia 
Zamówienia można składać: 
1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.krywaj.pl
2. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia. 
3. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a firmą KryWaj jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. 
4. W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę. 

§ 2. Ceny produktów 
1. Ceny na stronie krywaj.pl podawane są w złotych polskich. 
2. Ceny znajdujące się przy każdej książce nie zawierają kosztów dostawy. 
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie krywaj.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek. 

§ 3. Modyfikacja zamówienia 
1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki. 
2. Zmian można dokonać kontaktując się z firmą (patrz: zakładka „Kontakt") 
3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana. 

§ 4. Formy płatności 
Zapłaty za zamówienia można dokonać: 
1. Gotówką, gdy zamówienie jest odbierane osobiście
Gdy zamówienie ma być wysłane: 
2. Przelewem bankowym na konto: PKO BP 70 1020 2791 0000 7302 0183 9182 KryWaj Krystyna Wajda 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 13 A/2. 
3. W przypadku przelewów zagranicznych: Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 70 1020 2791 0000 7302 0183 9182 KryWaj Krystyna Wajda 75-453 Koszalin ul. Śniadeckich 13a/2.

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia. 
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez krywaj.pl zapłaty za zamówienie. 

§ 5. Czas realizacji zamówień 
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu zapłaty za złożone zamówienie na firmowe konto KryWaj. 
W przypadku, gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia. 

§ 6. Warunki reklamacji 
1. Firma KryWaj zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony towar  bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość.
2. 
Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka „Kontakt") - krywaj.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. 
Warunki rozpatrzenia reklamacji: 
1. Dostarczenie 
wadliwej książki z dowodem zakupu na lub jego kopią na adres firmy z dopiskiem „reklamacja". 
2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma KryWaj wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a firma KryWaj zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny. 
3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie
 zwrócony Klientowi przez firmę KryWaj przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. 

§ 8. Dane osobowe 
1. Rejestrując się na stronie krywaj.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. 
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 

Niniejsz
y regulamin obowiązuje od dnia 22.10.2016 r.